Loading...

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

EMC direktifi 2004/108/EC, elektromanyetik uyumluluğu (EMC), bir cihaz veya sistemin elektromanyetik ortamda, bozucu bir elektromanyetik dalga yaratmadan çalıșmaya devam etme kabiliyeti olarak tanımlar. EMC, tesisatların ve kablolama sistemlerinin planlanması sırasında dikkate alınması gereken temel bir faktördür. Kablo kanalı sistemleri gibi herhangi bir sürekli metal sistemi kablolar üstünde elektromanyetik kalkan görevi görür.

Daha İyi EMC performansı için Montaj Önerileri:

Kabloların Ayrılması: Farklı tipte kablolar (güç ve düșük seviyeli bağlantılar) aynı demete veya aynı kablo kanalına yerleştirilmelidir. Farklı tipte tablo gruplarının birbirinden seperatörler kullanılarak veya farklı kablolar, farklı kablo kanallarına döșenerek elektro-manyetik olarak ayrılması tavsiye edilir. Seperatör yoksa, yeterli mesafe bırakılmalıdır (bkz. Șekil 1). Güç ve kontrol kabloları arasındaki mesafe, en büyük güç kablosunun yarıçapının en az 5 katı olmalıdır.

 

Doğru Sıfırlama & Topraklama: Bir kalkan olarak metal kablo kanalı, sıfırlama ve topraklama gereksinimlerine tabidir. Düzgün bir şekilde sıfırlandığında ve topraklandığında sistem EMC performansını iyileştirir. Düzgün olmayan bir şekilde sıfırlandığında ve topraklandığında, EMC performansını, muhtemelen önemli ölçüde düşürecektir.

Metal kablo kanallarının her iki ucu her zaman yerel toprak elektrotlarına bağlanmalıdır. Çok uzun kablo yolları için, bağlı cihazlar arasında topraklama sistemine ek bağlantılar önerilir. Topraklama sistemine yapılan tüm bağlantılar kısa olmalıdır.