Loading...

MEKANİK ÖZELLİKLER

KABLO KANALLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ

A) GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ

Kullanım sırasında kablo taşıma sistemi, kabloların ve diğer tamamlayıcı ürünlerin ağırlığını kaldırabiliyor olmalıdır. IEC 61537’ye uygun olarak ürünlerin güvenli çalıșma yükü test değerleri, en iyi kurulum konfigürasyonunun uygulanmasına yardımcı olur.

Güvenli çalıșma yükü, normal kablo taşıma sisteminde güvenle uygulanabilecek maksimum yüktür. Test yapılırken kablo taşıma sistemine kademeli olarak artan yükler uygulanır. Eşit dağılmış bu yük daN/m cinsinden ifade edilir.

Elde edilen güvenli çalıșma yükü șunları garanti eder:
• Açıklığın maksimum 1/100’ü kadar dikey eğilme (örnek: 2000 mm destekler arasındaki mesafe için 20 mm eğilme)
• Kablo kanalı genișliğinin maksimum 1/20’si kadar yatay eğilme (örnek: 200 mm kablo kanalı genișliği için 10 mm eğilme) • 1,7 güvenlik katsayısı.

Üç tür test vardır: Esas olarak, ek eleman açıklığındaki konumlandırılmaları ile ayrıșırlar.

Tip 1: İlk açıklığın ortasına bir bağlantı elemanı yerleştirilmelidir. İlgili montaj önerisi: Bu, kurulumda hiçbir koşul olmaksızın güvenli yük garantisi sunabilen en kısıtlayıcı konfigürasyondur.

Tip 2: İkinci açıklığın ortasına bir bağlantı elemanı yerleştirilmelidir. İlgili montaj önerisi: Güvenli yükleri garanti etmek için, tesisatta uç açıklığında bir bağlantı elemanı kaplin bulunmamalıdır.

Tip 3: Bağlantı elemanının konumu sabittir, test edilen kablo tepsisinin uzunluğu, açıklığın katları olmalıdır. İlgili montaj önerisi: Montaj, üreticinin tavsiye ettiği bağlantı konumuna uygun olmalıdır.

NEMA VE-1, IEC 61537’ye paralel olarak ilerleyen ancak bir Kuzey Amerika elektrik komitesi tarafından hazırlanan bir kablo taşıma standardıdır. Ayrıca yük kapasitesini ilan etmek için belirli yük testi yöntemlerini şart koşarlar. Test, iki destek arasına eşit olarak yüklenen kablo taşıma sistemi üzerinde gerçekleştirilir.

Yıkıcı yöntem: Bu yöntemde sistem çökene kadar test devam eder. SWL için seçilen yük, çökme yükünün 1.5 güvenlik faktörüne bölünmesidir.

Destek Aralığı: Bir kablo kanalı sisteminin mukavemeti, büyük ölçüde yan korkuluklarının mukavemeti ile belirlenir. Yan korkuluğun mukavemeti, üzerine kurulduğu destekler arasındaki mesafeyle orantılıdır ve genellikle ‘destek aralığı’ olarak adlandırılır. Bu nedenle, bir kablo kanalı sisteminin mukavemeti, destek açıklığı modifiye edilerek değiştirilebilir. Destekler arasına birden fazla ek yerleştirilmesini önlemek için destek açıklığı uzunluğu, bağlanmamış düz kesit uzunluklarına eşit veya daha az olmalıdır.

B) EĞİLME

Bir yük uygulandığında tüm profillerde eğilme meydana gelir. Kablo kanalında meydana gelen eğilme, uygulanan yük, destek açıklığı, kiriş ve yükün boyutu ve malzemesi ile ilgilidir. Eğilme testleri IEC 61537’ye uygun şekilde yapılır.

C) ÖZYÜK DIŞI TÜM YÜKLER

Özyük dışı tüm yükler rüzgar, buz ve kar yüklerini içerir. Özyük dışı tüm yüklerin etkileri her bir montajda farklılık gösterecek olup tasarım aşamasında her birinin belirli etkilerine ilişkin daha fazla tavsiye alınmalıdır. Özyük dışı tüm yüklere ilişkin aşağıdaki bilgiler yalnızca genel bir kılavuz olarak verilmiştir.

Kar yükleri: Kar yağışından kaynaklanan ek tasarım yükü, her montaj için geçerli olan bina kodları kullanılarak belirlenmelidir.

Buz yükleri: Buza bağlı ek yük tasarımı aşağıdaki formülle belirlenir:
Wi = W x Ti x Di/10⁶
Burada:
Wi = buz yükü (kg/m)
W = tepsi genişliği (mm)
Ti = maksimum buz kalınlığı (mm)
Di = 913 kg/m³ – buz yoğunluğu

Buz kalınlığı, montaj yerine bağlı olarak değişecektir. ½” (12,7 mm) değeri ölçülü bir standart olarak kullanılabilir.

Rüzgar Yükleri: Dikkate alınması gereken ek yükleme, yan raya dik olan darbe basıncının etkisidir. Bu yükleme aşağıdaki formülle belirlenir:
Wp = 0,00256 x V2 x Y/12
Burada:
Wp = rüzgar nedeniyle yükleme (lbs/lineer foot)
V = rüzgar hızı (mph)
H = yan korkuluk yüksekliği (inç)

Sismik yükler: Kablo kanalı sistemlerinin varsayılandan daha güçlü depremlere dayanabileceği artık bilinmektedir. Kanalın kendisi ve destek malzemesi oldukça sünek olup tepsi içinde hareket eden kablolar enerjiyi dağıtma eğilimindedir. Ancak seçilen kablo kanalı için belirli sismik özellikleriniz varsa, özelliklerinizin karşılandığından emin olmak için Kıraç Metal ekibine danışınız.

D) ISIL GENLEŞME VE ÇEKME

Bir kablo kanalı sisteminin montajı sırasında termal genleşme ve çekme etkileri dikkate alınmalıdır. İhtiyacınız olan genleşme ek elemanı sayısını belirlemek için, düz kablo kanalı geçişlerinin uzunluğuna ve minimum kış ve maksimum yaz sıcaklıkları arasındaki toplam farkı belirleyiniz. Düzgün çalışması için genişleme ek elemanları, kanallar arasında doğru aralık ayarları gerektirir. Aralığı bulmak için (bkz. Tablo 1).

Aralık ayarını çizmek için:
• Min. sıcaklık çizgisindeki en düşük metal sıcaklığını işaretleyiniz.
• Maks. sıcaklık çizgisindeki en yüksek metal sıcaklığını işaretleyiniz.
• Bu iki noktayı birleştiriniz.
• Montaj sıcaklığını bulun ve yüksek/düşük çizgisine çiziniz.
• Grafiği aralık ayarına getiriniz.