Loading...

KABLO KANALLARI GENEL BİLGİ

1- KABLO KANALLARI GENEL BİLGİ VE MONTAJ KILAVUZU


Kıraç Metal Kablo Kanallarının genel bilgileri ve montaj kılavuzu IEC 61537 standartlarına uygun olarak düzenlenmiș olup bu doküman kablo kanalı kullanıcılarının faydası için hazırlanmıștır.

UYARI: Kablo kanalları, yürüyüş yolu, merdiven veya insan desteği olarak kullanılmamalıdır. Kablo kanalları, kablolar için mekanik destek sağlar. Kablo kanallarının yürüyüş yolu olarak kullanılması yaralanmalara ve kablolar ile kablo kanallarının zarar görmesine sebebiyet verebilir. Kablo kanallarının performansı taşıma sistemleri ve kablolar da dahil olmak üzere, kanalların düzgün şekilde monte edilmesine bağlıdır. Montaj ve bakım talimatlarının göz ardı edilmesi yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açabilir. Kablo kanallarının montaj ve bakımı uzman kişiler tarafından yapılmalı ve diğer sorumlu kişiler de eğitime tabi tutulmalıdır. Montaj esnasında gerekli güvenlik prosedurleri uygulanmalı ve izole lastik eldiven, baret, koruyucu gözlük veya koruyucu siper, toz maskesi ve ark akımlarına dayanıklı giysi gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Taşıma sistemleri kablo kanallarından beklenen yükleme kapasitesine uygun olarak seçilmelidir. Bu açıdan gelecekte sisteme eklenecek yükler göz önünde tutulmalıdır.

A) GENEL BİLGİ


Yükleme ve Boşaltma

Kablo kanalı, konteynırlara yüklenebilen ihracat gönderimleri haricinde, genellikle paketlenir ve karayolu aracılığıyla kargolanarak gönderilir. Aksesuarlar ve küçük parçalar kutu içinde gönderilir. Kablo kanallarını teslim alma sırasında aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.

Araç așağıdaki resimde görüldüğü gibi iç boşaltmaya uygun değilse el ile boșaltılmalıdır. Kablo kanallarına zarar vermemek için kablo kanalını asla kısa kenarından veya tırın içinden çekerek çıkartılmamalıdır.
El ile boșaltılması durumunda, ișçiler eldiven ve çelik burunlu ayakkabı giymelidir.

Depolama

Sıcak daldırma galvanizli ve paslanmaz çelik kablo kanalları kılıf kullanılmadan saklanabilir ancak depolama lekelerini
önlemek için gevşek bir şekilde istiflenmeli, yerden yükseltilmeli ve havalandırılmalıdır. Görünüm önemliyse, su veya
diğer yabancı maddelerin kablo kanalına yapışmasını veya lekelenmesini önlemek için kablo kanalı kapalı alanda
saklanmalıdır.

B) MONTAJLAMA


Montaj talimatları sadece bu yazıda belirtilen uygulamalarla sınırlı değildir. Kablo kanalı montajının standart elektrik uygulamaları, elektrik ekipmanları ve elektrik kablolama güvenliği konularında yeterli eğitim görmüş personel tarafından yapılması tercih edilir.

Kablo Kanallarının Montajı

Kablo kanalı sistemleri erișilebilir șekilde kurulmalıdır. Kablo döşenebilmesi ve bakımı için, eğer mümkünse yukarıdan ve diğer montajlanmış sistemlerden yaklaşık 300mm boşluk bırakılmalıdır. Her bir kablo kanalı arasında elektriksel süreklilik bağlantısı bulunmalı ve kablo kanalı sistemi en az 18 metrede bir yapı çeliğine bağlanarak topraklanmalıdır.
Kablo taşıma sistemleri, kablo kanalı sisteminin yükleme gereksinimini karșılamaya yetecek mukavemete sahip olmalıdır. Gelecekteki kablo eklemeleriyle ilgili yükler ve kablo kanalı sistemine veya taşıma sistemine uygulanan diğer ek yükler de dikkate alınmalıdır.

UYARI: Genel yüklenicinin onayı olmadan yapısal bina elemanlarını (örn. I kesitli kirișler) kesmeyin veya delmeyin. Kablo kanalı desteklerini monte etmek için öncelikle zeminden kablo kanalının alt noktasına kadar gerekli kotu bulun ve lazer veya naylon ip ile seviye çizgisi belirleyin.

Aksesuar Montajı

Aksesuarların dönüş radyüsleri, döșenen kabloların bükülme yarıçaplarına göre belirlenir. Üreticiler her kablo için minimum bükülme yarıçapı tanımlar. Aksesuar radyüsleri, en büyük kablonun min. bükülme yarıçapına eșit veya daha büyük olmalıdır. Aynı kablo kanalına birçok kablo döșendiğinde, montajı kolaylaștırmak için en büyük bükülme yarıçapı dikkate alınmalıdır. Bükülme sonrası yerleștirilmesi gereken destek mesafeleri așağıdaki çizimlerde gösterilmiștir. Taşıma sistemleri dönüş aksesuarlarlarının kolarından en fazla 600mm uzağa yerleștirilmelidir.

1) Kablo Kanalı veya Kablo Merdiveni
2) Kablo Kanalı veya Kablo Merdiveni Aksesuarı
3) Kablo Taşıma Sisteminin bağlantı noktalarının bitişiğindeki destek noktaları
4) Kablo Kanalı veya Kablo Merdiveni Aksesuarının altındaki destek noktaları

Ek elemanı bağlantı parçasının yerleştirilmesi (IEC 61537 7.3j)

Gerçekte, ek elemanı bağlantı parçalarının yerlerini planlamak zordur ancak bunun farkında olmak önemlidir. Ek elemanı bağlantı parçaları için en az faydalı konum, açıklığın orta noktasında veya desteğin hemen üzerindedir. Ek elemanı bağlantı parçası özellikle uç açıklıklarda bu iki yere yerleştirmekten kaçınılmalıdır. Mümkünse, ek elamanı bağlantı parçası desteğin açıklık uzunluğunun 1/4’üne yerleştirilmesi tercih edilir.

 

Seperatör Gereksinimi

Seperatörler, örn. 600 voltun üzerindeki veya altındaki kabloların aynı kablo kanalına döşenmesi durumu gibi kablo
sistemlerini ayırmak için kullanılır. Ancak MC tipi kablolar, 600 volt veya daha düşük dereceli kablolarla aynı kablo
kanalına döşendiğinde, seperatöre gerek duyulmaz. Seperatörler, kablo kanalı ile aynı malzemeden yapılmalıdır.
Seperatör siparişi verilirken yükseklik, monte edildiği kablo kanalının yükleme derinliğine uygun olmalıdır.

Gelecek Dönemlerde Genişletme Gereksinimi

Gelecekte mevcut kablo kanalı sistemine birçok kablo eklenebilir. Bir kablo kanalı seçerken, gelecek dönemlerde
genişletme gereksinimleri göz önünde bulundurulmalı ve ek dolum alanı ve yük kapasitesi için pay bırakılmalıdır.
En az %30 genişletme payı tavsiye edilir.

Maksimum doldurma kapasitesi

Bir kablo kanalının dolum kapasitesini hesaplamak için genel bir kural vardır. Bazı projeler için, destekleyici yapıyı
ölçmek ve uyarlamak için ilk varsayım olarak kullanılabilecek bilgileri teşkil ederler. Hesaplama prensibi: Bu prensip
bir kablo kanalı kesitinin alanını hesaplar. Dolu bir kablo tepsisinin 0,25 kg/m/cm² kablo yoğunluğu içerdiği kabul
edilir. Örnek: 50mm x 300mm’lik bir kablo kanalı kesitinin alanı (yani 5 x 30 cm) 150 cm²’dir (iç boyutlar dikkate
alınarak). Genel bir kural olarak, sonuçtaki dolum kapasitesi 0,25 x 150 = 37,5 kg/m2’dir.